Eigendom

bezit

Vier perspectieven op het thema eigendom, deze editie met Eric Mus, David van der Landen, Thomas Langerak en Arnold Hoogerwerf

Illustratie: Remko Koopman

Fantoombezit

door Thomas Langerak

Hoe ridicuul is het hebben of verkrijgen van materieel bezit? In feite zijn onze gedachten het enige bezit dat we hebben. Alle materie is niets meer dan een zwerm dansende moleculen, die de illusie creëren van een vaste stof. Zelfs ons lichaam is in zekere zin niets meer dan een aanhangsel van onze gedachten; ons stoffelijk overschot. En zoals alle pijn een vorm van fantoompijn is – alle lichamelijke pijn die wij ervaren, voelen wij enkel vanuit onze hersenen – zo is alle bezit een vorm van fantoombezit. We denken materie te bezitten, dat in werkelijkheid niets meer is dan die zwerm dansende moleculen.

Lees verder

Eigendom in Amerika

door Eric Mus

Veel mensen beschouwen Amerika nog altijd als een lichtend baken van rijkdom en vrijheid. Amerikanen stellen zeer veel prijs op hun eigendommen en op het recht om deze zo nodig met geweld te verdedigen. Volgens velen getuigt het van een doorgeslagen materialisme. De obsessie met bezit en het wantrouwen jegens alle vormen van dwang en gezag die zo kenmerkend zijn voor de Amerikaanse samenleving vinden hun oorsprong in de ontstaansgeschiedenis van het land.

Lees verder

Eigendom en bezit

door David van der Landen

Wanneer over eigendom gesproken wordt, moet allereerst bepaald worden waar men het precies over heeft. Eigendom mag namelijk niet te gemakkelijk verward worden met bezit. In juridisch termen verwijst eigendom naar iets dat rechtens aan een persoon toebehoort, terwijl bezit in theorie ook op illegale wijze verkregen kan zijn. In dat geval berusten de eigendomsrechten niet bij de persoon die het bezit in de praktijk beheert.

Lees verder

Greed was good

door Arnold Hoogerwerf

Geld is de laatste decennia exponentieel in waarde gestegen. Ik doel hierbij niet op de valutawaarde of de deflatie van geld (er was juist sprake van inflatie) maar op de symbolische waarde en de status ervan. Ik weet niet of er een historisch verband bestaat tussen steeds meer waarde hechten aan geld en minder waar krijgen voor je geld, maar ik weet wel dat het hechten van symbolische waarde aan geld plaatsvindt op een heel fundamenteel, onbewust psychologisch niveau.

Lees verder