Straf

Straf

Vier perspectieven op het thema straf, deze editie met Jacques Claessen, Erik van den Emster, David van der Landen en Dennis l’Ami.

Illustratie: ‘Betreten Verboten’ (2010) – Bram Nijssen. Hoofdkantoor ‘Radio Television Serbia’, 11 jaar na de NAVO-bombardementen van 1999 ter vergelding van de militaire acties van Servische eenheden tegen de Albanese bevolking van de provincie Kosovo.

 

Misdaad en straf vanuit mystiek perspectief

door Jacques Claessen

Vanuit de samenleving is een steeds luidere roep hoorbaar om in the war against crime meer en strenger te straffen. Aan deze roep wordt door onze politici gewillig gehoor gegeven.

Lees verder

Strenger straffen, zinvol of juist niet?

door Erik van den Emster

Een steeds weerkerend thema in het maatschappelijke debat is de vraag of er in Nederland niet te lage straffen worden opgelegd. Uit enquêtes blijkt het Nederlandse publiek van opvatting te zijn, dat  de opgelegde (gevangenis)straffen te laag zijn.

Lees verder

Als God op aarde

door Dennis l’Ami

Op de ochtend dat ze hem kwamen halen, meldde Esteban Balbuena zich ziek bij zijn werk, gaf hij zijn moeder een afscheidskus zonder haar te wekken en nam hij kalm plaats op het houten krukje voor zijn huis, terwijl hij in de opkomende augustuszon staarde.

Lees verder

Straffen op school

door David van der Landen

De gang van zaken op scholen wordt vaak gezien als een afspiegeling van de samenleving. Een samenleving in het klein, een mini-maatschappij.

Lees verder