Religie

Religie

Vier perspectieven op het thema religie, deze editie met dominee L. Heres, Mustafa Tatar, Dennis l’Ami en Thomas Langerak.

Alevitisme, een introductie

door Mustafa Tatar

Er bestaan nogal wat misverstanden over de verschillende stromingen binnen de islam. Om wat duidelijkheid ter scheppen licht ik hier één van de meer liberale richtingen toe; het Alevitisme. Om ergens te beginnen: binnen het Alevitsme is de zogenaamde cem (spreek uit ‘djem’) een gebedsvorm van verbondenheid.

Lees verder

“Ik kan het niet bewijzen, maar ik geloof het”

door Dominee L. Heres

“God heeft macht over de hele schepping. Het begrip macht heeft tegenwoordig trouwens een geheel andere connotatie dan in de bijbelse tijden; die van je wil opleggen aan iemand. Dat is bij God niet het geval, hij doet het uit liefde. Dat gaat verder dan de aardse liefde van een vader voor zijn zoon.”

Lees verder

Je moet god niet benoemen maar beleven

door Thomas Langerak

Als het onweert en de donder zich laat horen, kruipen katten weg en sidderen honden van angst. Alle dieren komen gevaar, lijden en dood tegen op hun levenspad. Maar in tegenstelling tot mensen roepen zij niet hun voorouders aan, of werpen zij zich in aanbidding neer voor een opperwezen, in de hoop op verlossing, troost en eeuwig leven.

Lees verder

Niet god, maar een dominee bracht mij terug op aarde

door Dennis l’Ami

Bij traditionele gebedshuizen denkt men doorgaans aan kerken, tempels en moskeeën. Maar tegenwoordig kan het begrip ook breder worden opgevat. Het valt best hard te maken dat een voetbalstadion of motorclubhonk ook religies huisvesten.

Lees verder