Privacy

privacy.01

 

Vier perspectieven op het thema Privacy, deze editie met bijdragen van Jochem Sneep, Karim Khaoiri, David van der Landen en Dennis l’Ami

Illustratie: ‘Google Me Like You Google Mondriaan’ (2007) – Erwin Hoosbeek

Een ongelijk speelveld

door Karim Khaoiri

Ondanks dat ik gesteld ben op mijn privacy koester ik niet de wens het voor alles te laten gaan. Niet omdat ik niets te verbergen heb, dat is een flauwekul argument, maar omdat ik in contact wil blijven staan met de wereld – hier kom ik nog op terug -, inclusief alle goede en slechte kanten die aan deze wens verbonden zijn.

Lees verder

Wel of niet delen is het dilemma van deze tijd

door Jochem Sneep

Een stukje voor mezelf, wat anderen niet kunnen weten, mogen weten, willen weten! Nou ja, waarvan ik niet wil dat ze het weten. Via een drietal invalshoeken en een kleine beschouwing neem ik je mee in mijn privacy-wereld en geef ik graag een stukje van mezelf bloot om het vervolgens bij jou terug te leggen.

Lees verder

Een rechtsstaat is geen vast gegeven

door David van der Landen

Ooit waren het vorsten die tamelijk willekeurig over lijf en leden van hun onderdanen konden beschikken. In reactie daarop werd sinds de Verlichting gezocht naar een concept om de burger te beschermen tegen ongewenste inmenging van bovenaf in zijn of haar privéleven. Uiteindelijk culmineerde dit in het recht op privacy, zoals bijvoorbeeld geformuleerd in artikel acht van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Tegenwoordig laten overheden – en bedrijven – zich echter weinig gelegen liggen aan dit recht.

Lees verder

Het internet is net zo onveilig als de echte wereld

door Dennis l’Ami

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Flickr, Google. Tien jaar geleden nauwelijks bekend of niet bestaand, nu niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Maar ondanks de snelheid waarmee deze websites zijn gekomen is het allerminst zeker dat ze nog bestaan over tien jaar, evenals de privacy-discussie die met de opkomst van sociale media weer actueel blijkt. Wat is de huidige staat van internet?

Lees verder