Maakbaarheid

maakbaarheid

Vier perspectieven op het thema maakbaarheid, deze editie met Lucas Bezembinder, Inge van Engelenburg, Dennis l’Ami en David van der Landen.

Illustratie: Job de Vogel

Grenzen aan maakbaarheid

door Lucas Bezembinder

“De sociaal-geograaf kijkt naar de maakbare wereld, terwijl de fysisch-geograaf naar de natuurlijke aarde kijkt.” Vijfentwintig jaar geleden leek dit het simpele antwoord als gevraagd werd naar het verschil tussen sociale-geografie en fysische-geografie.

Lees verder

Studio maakbaarheid

door Inge van Engelenburg

08.11 uur

Ze keek een moment naar de kringen onder haar ogen, plensde toen wat water in haar gezicht en keerde zich direct daarna af van de spiegel. Ze had geen zin om haar vermoeidheid te voelen en nog minder om het onbetwistbare bewijs ervan in haar reflectie te zien.

Lees verder

De illusie van maakbaarheid

door David van der Landen

Het begrip maakbaarheid doet denken aan linkse politiek. Toch klopt dit beeld niet, of niet meer. Ook in onze samenleving, dat nauwelijks het etiket links is op te plakken, speelt geloof in maakbaarheid een grotere rol dan men op het eerste gezicht zou verwachten.

Lees verder

Geen leiders zonder maakbaarheid

door Dennis l’Ami

“Ik geloof dat mensen hun eigen geluk maken door een gedegen voorbereiding en een goede strategie.” Een typisch citaat dat de gemiddelde liberaal als muziek in de oren zal klinken en een sociaal-democraat de wenkbrauwen zal doen fronsen.

Lees verder