Als God op aarde

Op de ochtend dat ze hem kwamen halen, meldde Esteban Balbuena zich ziek bij zijn werk, gaf hij zijn moeder een afscheidskus zonder haar te wekken en nam hij kalm plaats op het houten krukje voor zijn huis, terwijl hij in de opkomende augustuszon staarde. Verder lezen

Misdaad en straf vanuit mystiek perspectief

Vanuit de samenleving is een steeds luidere roep hoorbaar om in the war against crime meer en strenger te straffen. Aan deze roep wordt door onze politici gewillig gehoor gegeven. Hoewel het straffen van daders logisch, noodzakelijk en rechtvaardig lijkt, is het de vraag of dit ook werkelijk zo is. Deze vraag is al zo oud als het strafrecht en reeds velen hebben nagedacht over het antwoord erop. In deze beschouwing gaat het om een beantwoording van deze vraag vanuit mystiek perspectief. Verder lezen