Alevitisme, een introductie

Er bestaan nogal wat misverstanden over de verschillende stromingen binnen de islam. Om wat duidelijkheid ter scheppen licht ik hier één van de meer liberale richtingen toe; het Alevitisme. Om ergens te beginnen: binnen het Alevitsme is de zogenaamde cem (spreek uit ‘djem’) een gebedsvorm van verbondenheid. Verder lezen

“Ik kan het niet bewijzen, maar ik geloof het”

Onderstaande tekst is een bewerking van een interview dat dominee Heres van de gereformeerde gemeente Zwijndrecht en omstreken gaf aan Dennis l’Ami. Hij geeft zijn visie op de huidige maatschappij middels een aantal steekwoorden.

God

“God heeft macht over de hele schepping. Het begrip macht heeft tegenwoordig trouwens een geheel andere connotatie dan in de bijbelse tijden; die van je wil opleggen aan iemand. Dat is bij God niet het geval, hij doet het uit liefde. Dat gaat verder dan de aardse liefde van een vader voor zijn zoon. Verder lezen

Je moet God niet benoemen maar beleven

Als het onweert en de donder zich laat horen, kruipen katten weg en sidderen honden van angst. Alle dieren komen gevaar, lijden en dood tegen op hun levenspad. Maar in tegenstelling tot mensen roepen zij niet hun voorouders aan, of werpen zij zich in aanbidding neer voor een opperwezen, in de hoop op verlossing, troost en eeuwig leven. Verder lezen