Het internet is net zo onveilig als de echte wereld

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Flickr, Google. Tien jaar geleden nauwelijks bekend of niet bestaand, nu niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Maar ondanks de snelheid waarmee deze websites zijn gekomen is het allerminst zeker dat ze nog bestaan over tien jaar, evenals de privacy-discussie die met de opkomst van sociale media weer actueel blijkt. Wat is de huidige staat van internet? Verder lezen

Een ongelijk speelveld

Ondanks dat ik gesteld ben op mijn privacy koester ik niet de wens het voor alles te laten gaan. Niet omdat ik niets te verbergen heb, dat is een flauwekul argument, maar omdat ik in contact wil blijven staan met de wereld – hier kom ik nog op terug -, inclusief alle goede en slechte kanten die aan deze wens verbonden zijn. Verder lezen

Een rechtsstaat is geen vaststaand gegeven

Ooit waren het vorsten die tamelijk willekeurig over lijf en leden van hun onderdanen konden beschikken. In reactie daarop werd sinds de Verlichting gezocht naar een concept om de burger te beschermen tegen ongewenste inmenging van bovenaf in zijn of haar privéleven. Uiteindelijk culmineerde dit in het recht op privacy, zoals bijvoorbeeld geformuleerd in artikel acht van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Tegenwoordig laten overheden – en bedrijven – zich echter weinig gelegen liggen aan dit recht. Gezien de huidige stand van zaken lijkt het recht op privacy een anomalie in de geschiedenis van de mensheid te worden. Verder lezen