Seks maakt oppermachtig

Negeren. Gewoon alsmaar blijven negeren. Niet aan toegeven. Vanavond sowieso geen seks als hij geen excuses aanbied. Het is de zoveelste keer dat hij niet snapt wat ik bedoel en hij moet daar maar eens van leren. Hij komt er niet zomaar mee weg. Of er wat aan de hand is? Nee. Gewoon blijven negeren. Doen alsof hij er niet is, dat is nog de enige mogelijkheid. Op een gegeven moment komt hij wel met hangende pootjes bij me terug. Ik kan dit maken, maar hij niet. Verder lezen

Vrijheid van opvoeding

Juf Petry is ontslagen bij de Kleine Reus. Ze ging niet meer naar de kerk, en bij deze christelijke crèche is dat verplicht. Juf Petry vocht haar ontslag aan bij het College voor de Rechten van de Mens, maar de Kleine Reus kreeg gelijk: een religieuze instelling mag zijn personeel discrimineren op geloofsbelijdenis. Juf Petry was ‘een voortreffelijke kinderjuf’, maar bij de Kleine Reus gaat het correct overbrengen van het geloof nu eenmaal boven het belang van de kinderen. Verder lezen

Manipulatie en gemeenschapszin

Manipulatie is een breed begrip. In de van Dale wordt het woord onder andere vertaald als beïnvloeding. In andere omschrijvingen wordt hier echter aan toegevoegd dat deze beïnvloeding wordt aangewend om er zelf beter van te worden, met gebruikmaking van argumenten die niet ter zake doen. Voorzichtiger omschreven zou op zijn minst beweerd kunnen worden dat bij manipulatie het argument ondergeschikt is aan het eigenbelang. Verder lezen