Interview integratie


Onderstaande tekst is een interview dat David van der Landen heeft gehouden met een dertienjarige Marokkaanse jongen uit Gouda. De antwoorden zijn zo letterlijk mogelijk overgenomen. De jongen wenste anoniem te blijven.

Wat is jouw achtergrond?

Mijn opa en vader zijn hier komen werken. Ze zijn Berbers uit de bergen. Mijn moeder is Arabisch. Na de bruiloft zijn ze in Nederland gaan wonen. Ik ben in Nederland geboren. Wij zijn soennitische moslims.

Wat betekent integratie volgens jou?

Dat mensen uit een ander land zich moeten aanpassen, maar dat mensen in dat land zich ook moeten aanpassen aan de mensen die daar naartoe komen.

Vind jij het belangrijk dat je integreert in de Nederlandse samenleving?

Ik vind het belangrijk om mij aan te passen, want als je je anders gedraagt, word je aangekeken en als je je niet aan de regels houdt, zijn er gevolgen. Maar ook weer niet, want ik vind het belangrijk om mijn eigen cultuur te kennen. In Marokko moet ik me ook aan die regels kunnen houden.

Vinden jouw ouders het belangrijk dat je integreert in de Nederlandse samenleving?

Mijn vader zegt dat we ons moeten aanpassen omdat we hier op bezoek zijn. Hij vindt het belangrijk dat ik luister en mijn diploma haal. Maar mijn moeder vond dat ik op de basisschool niet mee hoefde te zingen in de kerk omdat wij moslims zijn.

Vinden jouw vrienden het belangrijk dat je integreert in de Nederlandse samenleving?

Niet allemaal. Sommigen willen zich niet aan de regels houden. Een aantal doet niets slechts, maar ook niets goeds. Zij houden zich afzijdig. Veel vrienden vinden het wel belangrijk voor een goede baan.

Merk jij dat er tussen school en thuis verschillen in cultuur bestaan?

Thuis zijn er minder regels. Mijn vader vindt dat ik mij aan de schoolregels moet houden en gelooft school eerder. Gelukkig nemen mijn zussen het voor me op om het goed uit te leggen.

Voel jij je op straat anders behandeld dan Nederlandse kinderen?

Ik heb wel het idee dat ik meer in de gaten wordt gehouden door de politie. In de winkel waar ik vaak kom merk ik weinig, omdat er Marokkanen werken.

Voel jij je op school anders behandeld dan Nederlandse kinderen?

Niet in de lessen. In de pauze wordt er meer op Marokkaanse leerlingen gelet. Wij zijn soms ook erg druk, maar zijn geen criminelen of zo. Ook lijkt het dat wij eerder de schuld krijgen van dingen, bijvoorbeeld als er iets gestolen is.

Vind jij dat de Nederlandse regering genoeg doet om mensen te laten integreren? 

Ik zag laatst een groep Somaliërs, dus blijkbaar mochten zij in Nederland zijn. Ik weet niet of ze hen veel kansen bieden. Ik zie wel mensen om me heen die goede banen en diploma’s hebben.

Vind jij dat Nederlanders genoeg hun best doen om te integreren met buitenlanders? 

Ik vind dat wij ons meer moeten aanpassen, omdat wij hier zijn. Maar ik merk wel dat er weinig interesse is in onze cultuur. Wel ken ik een paar voetbaltrainers die onze cultuur proberen te snappen.

Wat vind je van het beeld dat van buitenlanders gegeven wordt in de media?

Ik merk dat er negatief over Marokkanen geschreven wordt, behalve als het over sport gaat. Ook wordt bij een misdaad verteld dat het een Marokkaan is. Bij een Nederlander wordt dat niet gezegd. Het boeit me verder niet, maar het is wel raar.

Vind jij dat buitenlanders anders behandeld worden in Nederland?

Ja, een voorbeeld is dat een Marokkaanse vrouw die niet zo goed Nederlands spreekt laatst een keer in de winkel hulp vroeg. De medewerker negeerde haar een beetje, maar hielp daarna gelijk een Nederlandse vrouw. Bij voetbal zie ik dat Nederlandse en Marokkaanse moeders vaak apart zitten. Ik ken ook een Marokkaanse vrouw die wel bij Nederlanders zit. Zij is jonger en meer gewend aan Nederlandse gewoonten.

Vind jij dat beeld dat bestaat over buitenlanders is veranderd de afgelopen jaren? 

Ja, vooral door Wilders. Hij praat negatief over buitenlanders en mensen nemen dat over. Hij praat ook slecht over Gouda. Laatst was mijn zus met school bij een rechtbank en liet per ongeluk medicijnen vallen. Toen reageerden bewakers heel grof en angstig. Misschien omdat ze een hoofddoek droeg.

Voel jij je geaccepteerd door de Nederlandse samenleving?

Over het algemeen voel ik me welkom. Soms zeggen ze wel eens “rot op, Marokkaan.” Maar het boeit mij niet, ik ben hier geboren en blijf hier. Anders ga je zelf maar weg. Als er overlast is, snap ik dat er een reactie komt. Maar dat kan ook op een normale manier, want anders wordt daar ook weer op gereageerd.