“Ik kan het niet bewijzen, maar ik geloof het”

Onderstaande tekst is een bewerking van een interview dat dominee Heres van de gereformeerde gemeente Zwijndrecht en omstreken gaf aan Dennis l’Ami. Hij geeft zijn visie op de huidige maatschappij middels een aantal steekwoorden.

God

“God heeft macht over de hele schepping. Het begrip macht heeft tegenwoordig trouwens een geheel andere connotatie dan in de bijbelse tijden; die van je wil opleggen aan iemand. Dat is bij God niet het geval, hij doet het uit liefde. Dat gaat verder dan de aardse liefde van een vader voor zijn zoon. Geloven is dan eigenlijk een ander woord voor vertrouwen. Een voorbeeld: mijn familie hangt een andere geloofsrichting aan dan ik. In zo’n geval oordeel ik weliswaar over iemands standpunt, maar niet over de persoon. In mijn rol als dominee binnen een gereformeerde gemeente wijs ik mensen wél op dwalingen. Als iemand binnen de gemeente meent nog iets anders dan Jezus nodig te hebben, waarschuw ik hem of haar daarvoor.”

Islam
“De islam vereert niet de schepper van hemel en aarde, althans niet de God uit de bijbel. Moslims hebben er iets anders van gemaakt. Je kunt daarom niet zeggen dat wij in dezelfde god geloven, omdat zij de centrale rol van Jezus Christus anders interpreteren. Wel zie ik dat moslims veel dezelfde waarden aanhangen. Bij veel ethische zaken vinden wij meer steun onder moslims dan onder seculiere burgers en politici. In die zin zouden we in theorie samen op kunnen trekken, maar eerlijk gezegd ken ik geen moslims. Ja, ik zie wel eens vrouwen met hoofddoekjes rond lopen, maar een moskee heb je hier niet. Het is hier geen Rotterdam.”

Oerknal
“Ik vind het niet geloofwaardig dat alles uit een oerknal is ontstaan. De schepping is niet iets wat een wetenschapper kan verzinnen. De wetenschap is ook een soort geloof dat uitgaat van de vooronderstelling dat alles een oorzaak en een gevolg moet hebben. Maar als ik de zondvloed even als voorbeeld neem; dat is een goede verklaring voor de vondst van fossielen. Ik kan het niet bewijzen, maar ik geloof het. De bijbel is mijn bewijs.”

Vrijheid van meningsuiting
“Je moet de vrijheid hebben om te kunnen zeggen wat je wilt. In die zin dragen wij de tolerantie uit die Nederland al zo lang kenmerkt, ook al schuurt dit vaak met onze opvattingen. Een partij als de SGP tobt daar ook mee. Van oudsher draagt die partij uit dat moslims geen plek verdienen omdat zij niet het ware geloof uitdragen. Je ziet dat ook Van der Staaij daar nu wel iets anders mee omgaat. Islamieten blijken namelijk een goede bondgenoot als het gaat om godsdienstvrijheid, het centraal stellen van het gezin en hun visie op homosexualiteit. In een kerk ligt het anders. Daar doe je geen water bij de wijn. Daar kun je niet zeggen dat je net zo goed moslim als christen kunt zijn. In een kerk heeft christus het voor het zeggen. In het publieke domein kan ik een ander niet opleggen wat ik geloof, ook al ben ik er van overtuigd dat het veel beter voor hem zou zijn.”

Ontzuiling
“De realiteit is dat de gereformeerde zuil behoorlijk wordt uitgehold op dit moment. Om een voorbeeld te noemen; het standpunt was altijd dat men geen televisie in huis had. Daardoor bleef de wereld klein. Nu, met de komst van internet, staan zelfs de bevindelijk gereformeerden midden in de wereldmen dat laat sporen na. Internet kun je in zekere zin vergelijken met de utvinding van de boekdrukkunst. Die zorgde voor een versnelde verspreiding van dat wat geschreven werd. Tijdens de reformatie kon Luther zijn ideeen daarom sneller verspreiden, wat positief was – maar ook andere lectuur werd sneller verspreid en dat was minder positief.”

Internet
“Veel van het aanbod op internet brengt je niet dichter bij Jezus Christus, maar juist verder van Hem af. Je bent als mens simpelweg niet opgewassen tegen alles wat je daar vindt. Als je denkt van wel overschat je jezelf. Bovendien raak je het contact met de werkelijkheid kwijt. Neem Facebook; in hoeverre spelen mensen een rol op hun pagina? Je moet daar rekening mee houden, want je leeft op een gegeven moment in twee werelden; de werkelijke en de digitale. Ik denk niet dat dat goed is.”

Abortus
“Abortus is absoluut niet goed, maar omdat het altijd om lastige situaties gaat hanteer ik voor mezelf de stelregel “helder in de norm, mild in de toepassing. Het diepere probleem is natuurlijk dat wij in onze maatschappij zijn het verleerd zijn om te lijden. Zelfs de dood moet zo mooi mogelijk zijn tegenwoordig, maar we kunnen er niet omheen! Zouden we daarom niet beter kunnen proberen bewust om te gaan met lijden, in plaats van dat we het zo ver mogelijk bij ons vandaan willen houden?”

Geplaatst in Religie

Over L. Heres

Dominee L. Heres studeerde van 2004 tot 2007 theologie in Kampen, deed zijn master theologie aan de TUA in Apeldoorn. In januari 2012 studeerde hij daar af met als major het Oude Testament. Sinds november 2012 bevestigd als predikant in de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht en omstreken.