Emancipatie alleen is niet genoeg

De aanbevelingen van het antiracisme-comité CERD van de Verenigde Naties, over de rol van Zwarte Piet binnen het Sinterklaasfeest, zijn niet bindend. Daarmee is het rapport dat zij hierover schreef hoogstens een steuntje in de rug bij de emancipatie van nazaten van voormalige Afrikanen die tot slaaf werden gemaakt. Blijft over: het is aan de witte Nederlanders of zij mee gaan in de aanklacht van racisme en op den duur dit schurende onderdeel van een verder sympathieke traditie van de hand doen. Verder lezen

Pater Familias

Net als bij cultuur, kunst en religie schaart men van alles onder het begrip emancipatie. Bij gebruikmaking van dit soort termen blijft concrete verbeelding uit (zoals een boom bij ‘boom’). Daarom een poging het begrip emancipatie meer kleur te geven.  Verder lezen

This is a Man’s World

eman·ci·pa·tie (de; v)- het toestaan van gelijke rechten: de emancipatie van de vrouw (van Dale, 2015). Ook wel, het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving, vanuit een achtergestelde positie. Emancipatie is in onze maatschappij onlosmakelijk verbonden aan de positie van vrouwen. Maar als vrouwen daadwerkelijk het achtergestelde geslacht zijn, hoe kunnen zij dan gelijkwaardigheid bereiken zonder dat de man ook verandert?

Verder lezen